Nr.VendimiDataNr. protokollitShpalos
1.Vendim- miratohet raporti i shpenzimeve për vitin 201526.02.2016218PDF
2.Vendim për miratim të raportit për shpenzimet tremujore Janar-Mars 201617.05.2016637PDF
3.Vendim për zgjedhjen e kryesuesit të KD-së03.10.20161107PDF
4.Vendim për zgjedhjen e Dr. sc. Adem Nura zëvendëskryesues i KD-së06.10.20161179PDF
5.Vendim për aprovim të buxhetit për vitin 201711.11.20161403PDF
6.Vendim për themelim të Komisionit për Lirim nga Pagesa e Semestrit11.11.20161404PDF
7.Vendim mbi kompensimin e mentorëve të punimeve të diplomës Bachelor dhe Master02.12.20161539PDF
8.Vendim mbi themelimin e Komisionit për Bursa Universitare23.12.20161658PDF
9.Vendim për shpalljen e konkursit për Bursa Universitare23.12.20161659PDF
10.Vendim mbi mbulimin e shpenzimeve për garën ndërkombëtare në Harward23.12.20161660PDF