Ardian Tahiri- ishte student i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” përkatësisht në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike; Programi Inxhinieri Ekonomike.

Gjatë studimeve ishte një student i dalluar, për 2 vite me radhë ishte fitues i bursës universitare.

 Për një mandat e gjysmë ai ishte Kryesues i Këshillit Studentor të FIMK-ut.

Pak kohë pas diplomimit ai filloi punën në zyrën e prokurimit të kompanisë  “Ecolog International”, kompani kjo me renome botërore.

 Përveç kësaj, ai si punë dytësore kohë pas kohe merret me mbajtje të kontabilitetit të mbi 10 bizneseve në Mitrovicë.

Ai synon që të marrë pjesë edhe në trajnime dhe praktika vendore dhe ndërkombëtare që synojnë avancimin e mëtutjeshëm të tij.

Ardianit i urojmë suksese në të ardhmen!

Ardian Tahiri

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X