Dinore Rama – e diplomuar në nivelin Bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” përkatësisht në Fakultetin e Edukimit; Programi Fillor.

Menjëherë pas diplomimit filloi punën si mësimdhënëse e ciklit klasor në shkollën fillore “Bislim Imeri”.

Për tri vite ishte bursiste e Universitetit të Mitrovicës.

Tani, është duke vazhduar studimet Master në  Universitetin e Prishtinës përkatësisht, dega: Shkenca Pedagogjike.

“Jam gjithmonë falenderuese dhe mirënjohëse ndaj stafit akademik të UMIB-it, i cili na i hapi rrugët për të vazhduar tutje”.

“Arti fisnik i mësuesit është të mbjellë kënaqësinë e krijimtarisë dhe të dijes”.

Dinores i urojmë suksese të mëtutjeshme!

Dinore Rama

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X