Shpëtim Hetemi – përfundoi studimet Bachelor në Fakultetin e Edukimit; Programi Fillor në Universitetin e Mitrovicës.

Shpëtimi si student i dalluar përgjatë studimeve angazhohej dhe me aktivitete studentore në Këshillin e Edukimit. Poashtu arriti të përfundonte me sukses një numër të madh të praktikave shkollore.

Njohuritë e fituara në UMIB mundësuan që Shpëtimi të ketë sukses në tregun e punës, ku, menjëherë pas diplomimit filloi punën si mësimdhënës klasor në shkollën “Pavarsia” në komunën e Skënderajt, ku e ushtron me shumë dëshirë dhe përkushtim misionin e të qenit mësues.

Shpëtim Hetemi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X