Marrëveshje Bashkëpunimi Me IPKO Foundation

Marrëveshje bashkëpunimi me IPKO Foundation

Qendra për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Business Support Centre Kosovo

Marrëveshje bashkëpunimi me Business Support Centre Kosovo

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë  (UIBM) do të bashkëpunoj me Business Support Centre Kosovo (BSCK)…

read more
Memorandum Bashkëpunimi  mes Fakultetit  Ekonomik Dhe Institutit Per Kontabilitet, Auditim Dhe Financa (Instituti KAF)

Memorandum bashkëpunimi  mes Fakultetit  Ekonomik dhe Institutit per Kontabilitet, Auditim dhe Financa (Instituti KAF)

Fakulteti Ekonomik, nënshkruan Memorandum bashkëpunimi  me Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (Instituti KAF). Marrëveshja…

read more
Marrëveshje Për Shkëmbimin E Studentëve Dhe Mësimdhënësve Me Universitetin E Kamerinos

Marrëveshje për shkëmbimin e studentëve dhe mësimdhënësve me Universitetin e Kamerinos

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe Universiteti i Kamerinos (UNICAM) në Itali, kanë nënshkruar…

read more
Marrëveshje Me Universitetin E Lubjanës Për Shkëmbime Të Stafit Akademik

Marrëveshje me Universitetin e Lubjanës për shkëmbime të stafit akademik

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti i Lubjanës do të realizojnë një projekt…

read more
M&Sillosi Në Shërbim Të Avancimit Profesional Të Studentëve Dhe Stafit Akademik Të UMIB-it

M&Sillosi në shërbim të avancimit profesional të studentëve dhe stafit akademik të UMIB-it

Fabrika e prodhimit të miellit “M&Sillosi” në Xërxë do të ofroj në dispozicion të studentëve…

read more
DokumentiPDF
Rregullore për ndërkombëtarizim dhe mobilitetPDF
Erasmus + Key Action 1PDF
Erasmus + Key Action 2PDF
Jean Monnet ActivitiesPDF
Erasmus + International Credit MobilityPDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X