Marrëveshje Bashkëpunimi Me Tekirdag Namik Kemal University Nga Turqia

Marrëveshje bashkëpunimi me Tekirdag Namik Kemal University nga Turqia

Në kuadër të objektivave të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë për rritjen e numrit të…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Ndërmjet Fakultetit Ekonomik – UIBM Dhe Fakultetit Ekonomik Dhe Të Shkencave Administrative – Tekirdag, Namik Kemal University Nga Turqia
Fakulteti I Edukimit Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi Me Kopshtin Dhe Çedhen “Nina”

Fakulteti i Edukimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kopshtin dhe Çedhen “Nina”

Më datën 23.06.2022, dekani i Fakultetit të Edukimit, Prof. Ass. Dr. Beism Gollopeni dhe drejtoresha…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Mes Fakultetit Të Gjeoshkencave-UIBM Dhe IMK  BALLKAN PROJECT SH.P.K, Prishtinë

Marrëveshje Bashkëpunimi mes Fakultetit të Gjeoshkencave-UIBM dhe IMK BALLKAN PROJECT SH.P.K, Prishtinë

Fakulteti i Gjeoshkencave dhe IMK Ballkan Projekt Sh.p.k. kanë vendosur të bashkëpunojnë me qëllim të…

read more
Memorandum Bashkëpunimi Me ADRC – MCM Kuadër Të Projektit “Drejt Lehtësimit Të Qasjes Në Drejtësi Në Veri Të Kosovës”

Memorandum Bashkëpunimi me ADRC – MCM kuadër të projektit “Drejt lehtësimit të qasjes në drejtësi në veri të Kosovës”

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) dhe organizata Alternative Dispute Resolution Center – Mediation Center…

read more
UIBM Do Të Bëhet Pjesë E Projekteve Ndërkombëtare Të Universitetit “Eqrem Çabej”

UIBM do të bëhet pjesë e projekteve ndërkombëtare të Universitetit “Eqrem Çabej”

Universiteti “Eqrem Çabej” në Gjirokastër (UOGJ) ka ofruar mundësi për Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë…

read more