Bashkëpunim I Frytshëm I FTU Me Shoqatën E Industrisë Së Qumështoreve Të Kosovës

Bashkëpunim i frytshëm i FTU me Shoqatën e Industrisë së Qumështoreve të Kosovës

Bashkëpunimi i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore me Shoqatën e Industrisë së Qumështoreve të Kosovës (SHIQK)…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me OJQ “Premisa”

Marrëveshje bashkëpunimi me OJQ “Premisa”

Me qëllim të krijimit të mundësive më të mëdha për studentë sa i përket përcaktimit…

read more
Marrëveshje Për Shkëmbimin E Mësimdhënësve Dhe Studentëve Me “Leoben University” Në Austri

Marrëveshje për shkëmbimin e mësimdhënësve dhe studentëve me “Leoben University” në Austri

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) do të bashkëpunojë me “Leoben University” në Austri për…

read more
UIBM Nënshkruan Marrëveshje Ndër-institucionale Me Universitetin Teknik Të Rigas, Për Shkëmbim Të Stafit Akademik Dhe Studentëve

UIBM nënshkruan marrëveshje ndër-institucionale me Universitetin Teknik të Rigas, për shkëmbim të stafit akademik dhe studentëve

Me datën 04.11.2022, rektori i UIBMsë nënshkroi marrëveshje ndër-institucionale me Universitetin Teknik të Rigas, në…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Universitetin “Ismail Qemali” Në Vlorë

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë

Në kuadër të objektivave të Universitetit "Isa Boletini"- Mitrovicë (UIBM) dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë…

read more
Universiteti “Isa Boletini” Në Mitrovicë Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi Në Nivel Rektorësh Me University Of Agribusiness And Rural Development Në Plovdiv, Bullgari