Memorandum Bashkëpunimi Me SHPK. “VIPRINT”

Memorandum bashkëpunimi me SHPK. “VIPRINT”

Duke pasur parasysh interesin reciprok, është nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Mitrovicës “Isa…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Agjencinë Për Zhvillim Rajonal – Veri

Marrëveshje bashkëpunimi me Agjencinë për Zhvillim Rajonal – Veri

Me qëllim të krijimit të mundësive me të mëdha për trajnimin e studentëve në fusha…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Prishtina REA

Marrëveshje bashkëpunimi me Prishtina REA

Me qëllim të zhvillimit të arsimit, aftësimit profesional, punës praktike etj, Universiteti i Mitrovicës “Isa…

read more
Fakulteti Ekonomik Nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi Me Disa Kompani Të Suksesshme Kosovare

Fakulteti Ekonomik nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani të suksesshme kosovare

Fakulteti Ekonomik, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani të suksesshme kosovare. Marrëveshjet u nënshkruan nga…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me “ACI Sh.A-Aqua Park Mitrovica”

Marrëveshje bashkëpunimi me “ACI Sh.A-Aqua Park Mitrovica”

Studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), tadh e tutje do të kenë mundësi…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Bibliotekën Kombëtare Të Kosovës

Marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës

Studentët dhe mësimdhënësit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), tash e tutje do të…

read more