Vazhdon Bashkëpunimi Në Kuadër Të Projektit “Ecodairy”

Vazhdon bashkëpunimi në kuadër të projektit “Ecodairy”

Në kuadër të projektit Ecodairy, më 12.02.2018, dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, Prof. Asoc.…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Komisionin E Pavarur Për Miniera Dhe Minerale

Marrëveshje bashkëpunimi me Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), do…

read more
Rektori Musaj Vlerëson Bashkëpunimin Me OSBE-në

Rektori Musaj vlerëson bashkëpunimin me OSBE-në

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe OSBE-së do të bashkëpunojnë ngushtë në të mirë të…

read more
Marrëveshje Për Themelimin E Klinikës Juridike Penale

Marrëveshje për themelimin e Klinikës Juridike Penale

Me qëllim të rritjes së cilësisë së arsimit juridik duke zgjeruar disponueshmërinë e trajnimit për shkathtësi praktike, është nënshkruar të premten një Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, përkatësisht Fakultetit Juridik, programit “Kërko Drejtësi” dhe Odës së Avokatëve të Kosovës. Në kuadër të kësaj marrëveshje të nënshkruar nga rektori, Alush Musaj, mandej Edona Ahmetaj nga programi “Kërko drejtësi” si dhe Vehbi Beqiri nga Oda e Avokatëve, planifikohet të themelohet Klinika Juridike Penale me raste reale.
read more
Universiteti “Isa Boletini” Bashkëpunon Me Universitetin E Tetovës

Universiteti “Isa Boletini” bashkëpunon me Universitetin e Tetovës

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë dhe Universiteti i Tetovës, do të shkëmbejnë përvojat e tyre…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Institutin Shqiptar Të Sociologjisë

Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Shqiptar të Sociologjisë

Më qëllim të zhvillimit të shkencave humane në Kosovë dhe Shqipëri është nënshkruar një marrëveshje…

read more