[cq_vc_cubebox frontfullimage=”14643″ fronttitle=”Konferenca Ndërkombëtare për Gjeoshkencë” backtitle=”Konferenca Ndërkombëtare për Gjeoshkencë” rotatecube=”2″ cardstyle=”aqua” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.umib.net%2Fkonferenca-nderkombetare-per-gjeoshkence%2F|||”]
[cq_vc_cubebox frontfullimage=”17981″ fronttitle=”Konferenca Ndërdisiplinore Ndërkombëtare” backtitle=”“Vazhdimësia historike dhe ndryshimi: Ballkani në kontekst evropian dhe global”” rotatecube=”2″ cardstyle=”aqua” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.umib.net%2Fkonferenca-shkencore%2Fkonferenca-nderdisiplinore-nderkombetare-vazhdimesia-historike-dhe-ndryshimi-ballkani-ne-kontekst-evropian-dhe-global%2F|||”]