Mbrojtja nga Corona Virus

Master Metalurgji

Viti I                                                         Metalurgji, Master
Semestri IOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
401.M.IIaOMetalurgjia fizike327Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
402.M.IIaOMetalurgjia e metaleve me ngjyre II327Prof. Dr. Nagip Murati
403.M.IIaOTeknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut316Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
404.M.IIaZMetalurgjia e pluhurit214Prof. Dr. Musa Rizaj
405.M.IIaZProceset e avancuara te përpunimit te metaleve ne gjendje te lënget316Prof. Ass. Dr. Muharrem Zabeli
406.M.IIaZMetalurgjia e metaleve te rralla226Prof. Dr. Nagip Murati
407.M.IIaZPerpunimi i metaleve me deformim plastik214Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
408.M.IIaZSeminar special214Prof. Dr. Nagip Murati
Semestri II
OFurrat industriale327Prof. Dr. Musa Rizaj
OTeoria e ferrolegurave-kapituj te zgjedhur316Prof. Dr. Nagip Murati
OOperacionet metalurgjike327Prof. Ass. Dr. Muharrem Zabeli
ZMaterialet e reja zjarrduruese214Prof. Dr. Musa Rizaj
ZMbrojtja e mjedisit316Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
414.M.IIaZProceset moderne  te elektrometalurgjise226Prof. Dr. Milajete Mehmeti
415.M.IIaZModelimi në metalurgji214
416.M.IIaZResurset energjetike226Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
417.M.IIaZAutomatizimi i pajisjeve214Prof. Asoc. Dr Ismet Ibishi
Viti II
Semestri IIIOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
418.M.IIaOMetodologjia e punës kërkimore316Prof. Dr. Musa Rizaj
419.M.IIaOMenaxhimi i projekteve316Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
420.M.IIaORiqarkullimi  i materialeve327Prof. Dr. Milajete Mehmeti
421.M.IIaZAplikimi i kompjuterëve në metalurgji327
422.M.IIaZProjektimi në metalurgji227Prof. Dr. Nagip Murati
423.M.IIaZMetalet dhe civilizimet214Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
424.M.IIaZLëndë opcionale214
425.M.IIaZLëndë opcionale214
Semestri IV
426.M.IIaOPraktikë industriale10
427.M.IIaOPunimi i MASTERIT20