Dekan i Fakultetit Juridik

 Prof. Asoc. Dr. Agron Beka

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: agron.beka@umib.net

CV: CV- Agron Beka