DEPARTAMENTI BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

 

VITI I PARË

Semestri IOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S01001Mikroekonomia IO3 + 28
05B01S01002Matematika për ekonomistëO3 + 28
05B01S01003InformatikaO2 + 15
05B01S01004Gjuhë e huaj IO1 + 14
05B01S01005E drejta biznesoreO2 + 15
 Gjithsejt 11+730
Semestri IIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S02006Makroekonomia IO3 + 28
05B01S02007Kontabiliteti IO3 + 28
05B01S02008StatistikaO3 + 28
05B01S02009Ekonomia e Kosovës dhe BEZ2 + 16
05B01S02010Matematika financiareZ2 + 26
05B01S02011Hyrje në biznesZ2 + 06
 Gjithsejt 15+942

            Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I DYTË

Semestri IIIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S03012FinancatO2 + 16
05B01S03013Kontabiliteti i menaxhmentitO2 + 16
05B01S03014Financa ndërkombëtareO2 + 16
05B01S03015MarketinguZ2 + 16
05B01S03016MenaxhmentiZ2 + 16
05B01S03017Biznesi elektronikZ2 + 16
05B01S03018Makroekonomia IIZ2 + 16
 Gjithsej 14+742
Semestri IVOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S04019Financat e korporataveO2 + 16
05B01S04020Kontabiliteti financiarO2 + 16
05B01S04021Biznesi ndërkombëtarO2 + 16
05B01S04022Menaxhimi i BVMZ2 + 16
05B01S04023Teoria dhe politikat monetareZ2 + 16
05B01S04024NdërmarrësiaZ2 + 16
05B01S04025Gjuha e huaj IIZ1 + 26
 Gjithsejt 13 + 842

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS

 

VITI I TRETË

Semestri VOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S05026Tregjet dhe institucionet financiareO2 + 16
05B01S05027Bankat dhe afarizmi bankarO2 + 16
05B01S05028Analiza e pasqyrave financiareO2 + 16
05B01S05029Menaxhmenti financiarZ2 + 16
05B01S05030Kontabiliteti publikZ2 + 16
05B01S05031Analiza statistikore financiareZ2 + 16
05B01S05032Mjedisi në biznesZ2 + 16
 Gjithsejt 14 + 742
Semestri VIOrë/javë
KodiLëndaStL+U+T/LECTS
05B01S06033AuditimiO2 + 16
05B01S06034Menaxhimi i riskut dhe sigurimetO2 + 16
05B01S06035Financa publikeO2 + 14
05B01S06036Taksat dhe korporatatZ2 + 14
05B01S06037Menaxhmenti bankarZ2 + 04
05B01S06038Etika ne kontabilitet dhe auditimZ2 + 04
05B01S06039Kont. i institucioneve financiareZ2 + 14
05B01S06040Lëndë opcionaleZ4
05B01S06041Punim diplome6
 Gjithsejt 14 + 550

Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS