Një grup studentësh vizituan Avokatin e Popullit

Në kuadër të aktiviteteve që realizohen në Fakultetin Juridik të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, një grup studentësh nga ky fakultet kanë vizituar Avokatin e Popullit, Hilmi Jashari. Gjatë takimit me Avokatin e Popullit, studentët janë shoqëruar nga profesori. Agron Beka.
Lexo më shumë

“Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike” është shtyrë për datën 28 prill në ora 17:00

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi në lëndën "Historia e Institucioneve Shtetërore dhe…

Lexo më shumë

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave

Sqarim për kategorinë dy e më shumë studentë: Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit ka nxjerr vendim duke u bazuar në kushtet e parapara me konkursin e dt. 09.11.2015 të nxjerr nga Këshilli Drejtues i UMIB-it.
Lexo më shumë

Njoftim për hapjen e SEMS-it për paraqitjen e provimeve për afatin e janarit-shkurtit

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe ata të Universitetit të Prishtinës…

Lexo më shumë
10

Staf Akademik

2

Administrata

Galeria

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X