Në Kuadër Të Muajit Të Prindërimit, është Bërë Lansimi I Aplikacionit Foleja I Dedikuar Për Prindërit E Fëmijëve Të Moshës 0-6 Vjeç

Në kuadër të muajit të Prindërimit, është bërë lansimi i aplikacionit Foleja i dedikuar për prindërit e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç

Në kuadër të muajit të Prindërimit, është bërë lansimi i aplikacionit Foleja, aplikacioni i parë i dedikuar për prindërit e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç, nga zyra e Unicef në Kosovë. Aplikacioni Foleja është  partneri…

Lexo më shumë
Njoftim Lidhur Me Mbajtjen E Provimeve- Fakulteti I Edukimit

Njoftim lidhur me mbajtjen e provimeve- Fakulteti i Edukimit

Provimet në lëndët: Psikologji personaliteti dhe Hyrje në psikologji  (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahen më 16 qershor në ora 12:00. Provimi në lëndën:  Psikologji edukimi (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahet më 23 qershor…

Lexo më shumë
12

Staf Akademik

3

Staf Administrativ

Galeria

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X