NJOFTIME

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, në mbledhjen e mbajtur më 23.12.2015 mori vendim për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2015/2016 këta studentë…

Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën: Kontabiliteti i menaxhmentit

KONTABILITETI I MENAXHMENTIT REZULTATET NGA TESTI I PARË VLERËSUES I MBAJTUR ME DATË: 12.12.2015 Studentët të cilët kanë kaluar testin e parë vlerësues:
Lexo më shumë

Rezultatet nga lënda “E drejta biznesore”

Këta studentë e kanë kaluar testin:
Lexo më shumë

Rezultatet e testit nga lënda e Menaxhmentit

Këtu mund t'i gjeni rezultatet nga lënda e Menaxhmentit
Lexo më shumë

Galeria

12

Staf Akademik

1

Staf Administrativ

Galeria