Njoftim për kandidatët e suksesshëm në FIMK

Këtu mund ta gjeni njoftim për kandidatët e suksesshëm në konkursin për staf akademik të shpallur më 27. 01. 2017 në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike.
Lexo më shumë

Lista e studentëve që kanë përfituar bursat

Këtu mund ta gjeni listën e studentëve të Fakultetit të Inxhinerisë Mekanike dhe Kompjuterike që kanë përfituar bursat.
Lexo më shumë

Konkurs për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në mbeshtetje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 28/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante afatshkurtëra të mobilitetit dhe për pjesëmarrje në konferenca shkencore ndërkombëtare, shpall: KONKURS për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2017
Lexo më shumë

Konkurs për projekte të vogla shkencore të shpallura nga MASHT

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në mbështeteje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 26/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante për projekte të vogla shkencore, shpall: KONKURS (Për projekte të vogla shkencore) Me të cilin ftohen institucionet kosovare të shkencës dhe shkencëtarët kosovarë të cilët përkrahen nga ndonjë institucion kërkimoro-shkencor, që të konkurrojnë për përfitimin e granteve shkencore në këto kategori:
Lexo më shumë
21

Staf Akademik

14

Administrata

Galeria