Pezullohen Provimet E Afatit Të Shtatorit Sipas Vendimit Të Qeverisë Së Republikës Së Kosovës

Pezullohen provimet e afatit të shtatorit sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës

Të nderuar studentë dhe profesorë, Mbështetur në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës me nr. 01/35 të datës 12.9.2021 për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19,…

Lexo më shumë

Njoftim për transfer të studimeve- Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Njoftohen studentët e interesuar se deri me datën 20.09.2021, mund të parashtrojn kërkesë për transfer të brendshëm si edhe nga Fakultetet tjera në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore. Fillimisht për transfer kërkohen këto dokumente:  Kërkesën…

Lexo më shumë
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria