UIBM Shpall Konkurs Për Pranimin E Studentëve Në Vitin E Parë Të Studimeve Master Për Vitin Akademik 2021/2022

UIBM shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master për vitin akademik 2021/2022

Bashkangjitur gjeni konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master- Viti Akademik 2021/2022: Konkursi

Lexo më shumë
UIBM Shpall Konkurs Plotësues- Afati I Dytë Për Plotësimin E Vendeve Të Paplotësura Nga Afati I Parë I Konkursit Për Studime Bachelor 2021/2022

UIBM shpall konkurs plotësues- Afati i dytë për plotësimin e vendeve të paplotësura nga afati i parë i konkursit për studime Bachelor 2021/2022

Bashkangjitur gjeni konkursin plotësues për studime Bachelor në vitin akademik 2021/2022: Konkursi

Lexo më shumë
21

Staf Akademik

8

Staf Administrativ

Galeria