2015

Nr.DataShpalos
1.16.02.2015PDF
2.15.04.2015PDF
3.19.05.2015PDF
4.10.09.2015PDF
5.30.09.2015PDF
6.23.10.2015PDF
7.Vendim per emërimin e Komisionit të Studimeve të SenatitPDF
8.Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-bachelore për vitin akademik 2015-2016PDF
9.Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master për vitin akademik 2015-2016PDF