VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendim- kushtet e regjistrimit të studimeve themelore Bachelor132306.10.2020PDF
Vendim- kushtet e regjistrimit të studimeve Master132206.10.2020PDF
Vendim- plotësimi dhe zëvendësimi i anëtarëve të Komisionit Qëndror për Sigurimin e Cilësisë131105.10.2020PDF
Vendim- vazhdimin e kohëzgjatjes së studimeve/diplomimit126001.10.2020PDF
Vendim- Vazhdimi i kontratave për personelin akademik- ligjërues125501.10.2020PDF
Vendim- raportet e njësive akademik125201.10.2020PDF
Vendim- Dr. sc. Florent Dobroshi124901.10.2020PDF
Vendim për mbajtjen e dy provimeve për muajin tetor dhe prill128102.10.2020PDF
Vendim për ratifikimin e rregullores për studime Master në Fakultet Ekonomik85829.06.2020PDF
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve për vitin akademik 2019/202078108.06.2020PDF
Vendim për rikthim në shqrtim propozimi i Këshillit të FTU-së- Florent Dobroshi77708.06.2020PDF
Vendim për rikthim në rishqyrtim propozimi i Këshillit FIMK- Fitim Zeqiri77808.06.2020PDF
Vendim- Dr.sc. Përparim Gruda77308.06.2020PDF
Vendim për anulim të pjesërishëm të konkursit të datës 04.09.2020157530.10.2020PDF
Vendim për shpalljen e konkursit për avancim, emërim dhe riemërim të personelit akademik në Fakultetin e Edukimit157330.10.2020PDF
Vendim për aprovimin e rregullore për publikimet e Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"130805.10.2020PDF
Vendim për aprovimin e kalendarit akademik 2020/2021125901.10.2020PDF
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve 2019/202078108.06.2020PDF
Vendim për aprovimin e Rregullores për Bibliotekën në UMIB27919.02.2020PDF