VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendim për aprovimin e rregullore për publikimet e Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini"130805.10.2020PDF
Vendim për aprovimin e kalendarit akademik 2020/2021125901.10.2020PDF
Vendim mbi kalendarin e afatit të provimeve 2019/202078108.06.2020PDF
Vendim për aprovimin e Rregullores për Bibliotekën në UMIB27919.02.2020PDF