2018

Nr.VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
1.Vendim- Refuzohet ankesa e Rifat Morinës për rizgjedhje në titullin profesor asistent14.02.2018484/004PDF
2.Vendim për emërimin e Këshillit të Etikës26.02.2018255/004PDF
3.Vendim- Refuzohet kërkesa e studentëve për lejimin e regjistrimit të të njëjtit semestrit për herë të tretë26.02.2018258/004PDF
4.Vendim për shpallje të konkursitm për vende të reja të punës26.02.2018256/004PDF
5. Vendim për lejim të angazhimit të stafit akademik për semestër veror në Fakultetin e Edukimit26.02.2018257/004PDF
6. Vendim për aprovimin e rregullores për studime Bachelor26.02.2018259/004PDF
7.Vendim për aprovimin e rregullores për studime Master26.02.2018261/004PDF
8.Vendim për aprovimin e rregullore për themelimin e trupit Këshilldhënës për njësi akademike24.05.2018815PDF
9.Vendim për aprovim të rregullores për sigurim të cilësisë24.05.2018817PDF
10.Vendim për aprovim të rregullores për mobilitet akademik24.05.2018819PDF
11.Vendim për aprovimin e rregullore për hartimin e punimit të diplomës në Fakultetin e Edukimit24.05.2018821PDF
12.Vendim për angazhim të stafit akademik për semestër veror28.05.2018830PDF
13. Vendim për inicim të procedurave për shkarkim të prorektorit Rifat Morina30.05.2018851PDF