VendimiNr. protokollitDataShpalos
Vendim për gjitha aktivitet e pezulluara, si pasojë e vendimit të Qeverisë 01/35 168830.09.2021PDF
Vendim për zgjedhjen e anëtarëve të KD-së126130.06.2021PDF
Vendim për aprovimin e draft rregullores mbi punën e senatit125830.06.2021PDF
Vendim për formën e mbajtjes së mësimit në semestrin veror 2020/202125916.02.2021PDF