2016

Nr.VendimiDataNr. ProtokollitShpalos
1.Vendim për shpalljen e konkursit për regjistrim të studentëve në nivelin Bachelor dhe Master23.06.2016768PDF
2.Ratifikimi i programeve për titullin Master23.06.2016769PDF
3.Vendim për rizgjedhje- avancim të stafit akademik23.06.2016771PDF
4.Vendim për kushtet e regjistrimit të studentëve në nivelin Master13.09.20161010PDF
5.Vendim- Aprovohet kërkesa e FTU-së për rritje të numrit të studentëve13.09.20161016PDF
6.Vendim- Aprovim i raporteve të komisioneve për angazhim të personelit akademik31.10.20161299PDF
7.Vendim- Zgjedhja e Dr. sc. Muzafer Shala si profesor asistent01.11.20161307PDF
8.Vendim- Zgjedhja e Dr. Sc. Islam Qerimi profesor asistent01.11.20161320PDF
9.Vendim- Zgjedhja e MSc. Mimoza Aliu si asistente01.11.20161316PDF
10.Vendim- Zgjedhja e MSc. Përparim Gruda (PhD Cand) si asistent01.11.20161318PDF
11.Vendim- Zgjedhja e Dr. Sc. Halil Bajrami si profesor asistent01.11.20161319PDF
12.Vendim- Zgjedhja e Dr. Sc. Bedri Durmishaj si profesor i rregullt01.11.20161321PDF
13.Vendim- Zgjedhja e Dr. Sc. Flurie Sheremeti si profesoreshë e rregullt01.11.20161322PDF
14.Vendim- Zgjedhja e Dr. Sc. Festim Kutllovci si asistent01.11.20161323PDF
15.Vendim- Zgjedhja e MSc. Arif Krasniqit si asistent01.11.20161324PDF
16.Vendim- Zgjedhja e MSc. Besë Sadikaj si asistente01.11.20161325PDF
17.Vendim-Personeli akademik në Fakultetin e Edukimit02.11.2016PDF
18.Vendim-Personeli akademik në Fakultetin e Ekonomik29.11.2016PDF