Vendimet e Senatit 2019

VendimiNr. ProtokollitDataShpalos
Vendim për zgjedhjen e MSc. Berat Ujkani PhD, asistent492/00426.03.2019PDF
Vendim- Refuzohet ankesa e Bashkim Azemit490/00426.03.2019PDF
Vendim- aprovohet pjesërisht ankesa e Fëllënza Bekës489/00426.03.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e MSc. Saranda Kika- Bahitir PhD (cand), profesoreshë asistente486/00426.03.2019PDF
Vendim- refuzohet ankesa e Vesel Islamit488/00426.03.2019PDF
Vendim- aprovohet plani i zhvillimit të personelit akademik të UMIB-it507/00427.03.2019PDF
Vendim për plotësim dhe zëvendësim të anëtarëve të Komisionit të Senatit505/201927.03.2019PDF
Vendim- aprovohet i Agjencisë Kundër Korrupsionit485/00426.03.2019PDF
Vendim për lehtësim të procedurave të diplomimit478/00422.03.2019PDF
Vendim për shpallje të konkursit për rizgjedhje-avansim177230.09.2019PDF
Vendim për aprovimin e programit të studimit: Biznes dhe Menaxhment në nivelin Bachelor177430.09.2019PDF
Vendim për aprovimin e programit të studimit: Biznes dhe Menaxhment në nivelin Master177530.09.2019PDF
Vendim mbi kushtet e regjistrimit në nivelin Master176930.09.2019PDF
Vendim mbi kushtet e regjistrimit në nivelin Bachelor176830.09.2019PDF
Vendim- lejim të vazhdimit të kontratave177030.09.2019PDF
Vendim mbi lejimin e kohëzgjatjes së studimeve177330.09.2019PDF
Vendim mbi vazhdimin e kontratave të personelit akademik me titull Ligjërues177130.09.2019PDF
Vendim mbi lejimin e afatit të Prillit dhe Tetorit176730.09.2019PDF
Vendim për aprovimin e raporteve të njësive akademik177630.09.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e dekanit të Fakultetit të Edukimit206931.10.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit të Fakultetit Juridik223807.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanes për buxhet dhe financa në FIMK223707.11.2019PDF
Vendim për shpallje të konkursit për rizgjedhje-avansim223307.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit për mësim në FIMK223607.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e ushtruesit të detyrës- prodekan për buxhet dhe financa në Fakultetin Juridik224007.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit në Fakultetin e Gjeoshkencave223407.11.2019PDF
Vendim për lidhje të kontratës me kandidatin e suksesshëm223207.11.2019PDF
Vendim për zgjedhje të prodekanit për mësim në Fakultetin Juridik223907.11.2019PDF
Vendim për emërimin e Komisionit Qëndror për Sigurim të Cilësisë dhe Vlerësimit232319.11.2019PDF
Vendim për emërimin e Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa232419.11.2019PDF
Vendim për aprovim të specializimit në nivelin Master- Biznes dhe Menaxhment232119.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e prodekanit në FTU223507.11.2019PDF
Vendim për emërimin e Këshillit Botues të UMIB-it232207.11.2019PDF
Vendim për emërimin e Komisionit të Studimeve të Senatit në UMIB232507.11.2019PDF
Vendimi për angazhime plotësuse në fakultetet e UMIB-it156305.11.2019PDF
Vendim për zgjedhjen e dekanit të Fakultetit të Edukimit206931.10.2019PDF
Vendim për formimin e Komisionit Profesional për përcaktimin e listës për rektor1203/00413.06.2019PDF
Vendim lidhur me kërkesat e studentëve në Fakultetin e Edukimit477/00422.03.2019PDF
Vendim- Refuzohet ankesa e Agim Bujarit491/00426.03.2019PDF
Vendim- Aprovohet vendim-propozimi i Këshillit të Etikës51828.03.2019PDF
Vendim- Zgjedhja e dekanëve të Fakulteteve të UMIB-it1104/00431.05.2019PDF
Vendim për implementimin e Udhëzimit Administrativ për QRK483/00426.03.2019PDF
Vendim- Refuzohet ankesa e Rifat Morinës484/00426.03.2019PDF