Buletinet do të qëndrojnë të publikuara në web faqen të Universitetit në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e publikimit. Gjatë fazës së publikimit të raporteve të komisioneve vlerësuese në Buletine, kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në Këshillin e Fakultetit përkatës. Ankesat eventuale të kandidatëve duhet të dorëzohen në administratën e Fakultetit.

Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit ose në ikonën përkatëse.


Buletinet 2023

Vendim-propozimet nga konkursi për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm- Konkursi i datës 10.10.2023

Publikuar më 08.11.2023 dhe 09.11.2023


BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK- Konkursi i datës 19.01.2023

Publikuar më 21.02.2023


BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK- Konkursi i datës 19.01.2023

Publikuar më 20.02.2023


Vendim-propozimet nga konkursi për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm- Konkursi i datës 19.01.2023


BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK- Konkursi i datës 19.01.2023

Publikuar me 14.02.2023


Vendim-propozimet lidhur me konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm të datës 14.09.2022

 

Buletinet 2022

BULETINI Nr. 5. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK- 01.09.2022

Publikuar me 01.09.2022


BULETINI Nr. 4. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK- 29.08.2022

Publikuar me 29.08.2022

BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar me 16.05.2022

BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 26.04.2022

BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 11.01.2022

Buletinet 2021

BULETINI Nr. 5. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 01.12.2021

BULETINI Nr. 4. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 25.11.2021

BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar me 11.11.2021

 

Vendim-propozimet lidhur me konkursin për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm

 

BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 01.11. 2021

BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 24.02.2021


Buletinet 2020

BULETINI Nr. 9 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 09.12.2020


BULETINI Nr. 8 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 19.10.2020


BULETINI Nr. 7. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 15.10.2020


BULETINI Nr. 6 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 15.10.2020


BULETINI Nr. 5 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më 13.10.2020


BULETINI Nr. 4 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Publikuar më: 25.09.2020


Buletini nr. 3 i referateve të kandidatëve të paraqitur për zgjedhjen e personelit akademik

Publikuar më 13.03.2020


Buletini nr. 2. i referateve të kandidatëve të paraqitur për zgjedhjen e personelit akademik

Publikuar më 15.01.2020


Buletini nr. 1 Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, Fakulteti Juridik, Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Edukimit.

Publikuar më 09.01.2020


Buletinet 2018

Buletini nr.2, Fakulteti i Edukimit

Publikuar më 09.01.2019


Buletini nr. 1 Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Edukimit.

Publikuar më 07.11.2018.


Buletinet 2017

Buletini nr. 5 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Publikuar me 03.08.2017


Buletini nr. 4 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 27.07.2017


Buletini nr. 3 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 27.07.2017


Buletini nr. 2 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 20.02.2017


Buletini nr. 1 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 10.01.2017


Buletinet 2016

Buletini nr. 10 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 28.12.2016


Buletini nr. 9 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 27.12.2016


Buletini nr. 8 Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 29.11.2016


Buletini nr. 7 Fakulteti Juridik, Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 14.11.2016


Buletini nr. 6 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 21.10.2016


Buletini nr. 5 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 19.10.2016


Buletini nr. 4 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti Juridik

Publikuar me 12.10.2016


Buletini nr. 3  Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 20.09.2016


Buletini nr. 2 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 14.09.2016


Buletini nr. 1 – Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 09.09.2016


Buletinet 2015

Buletini Nr. 6 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Publikuar me 15.12.2015


Buletini Nr. 5 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 07.12.2015


Buletini Nr. 4 Fakulteti Juridik

Publikuar me 07.12.2015


Buletini Nr. 3 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 

Publikuar me 23.09.2015


Buletini Nr.2 Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 23.09.2015


Buletini Nr.1 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike dhe Fakulteti Juridik

Publikuar me 15.09.2015

Buletinet 2014