Luten të gjithë të interesuarit që komentet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t’i dorëzojnë në Rektoratin e Universitetit të Mitrovicës, ose t’i dërgojnë përmes e-mailit [email protected] , më së voni 5 ditë pas publikimit të buletinit përkatës. Të gjitha komentet do t’u përcillen njësive akademike dhe Senatit të Universitetit me qëllim që të shërbejnë për marrjen e vendimeve.
Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit ose në ikonën përkatëse.

 

Buletinet 2018

Buletini nr.2, Fakulteti i Edukimit

Publikuar më 09.01.2019

Buletini nr. 1 Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Edukimit.

Publikuar më 07.11.2018.

Buletinet 2017

Buletini nr. 5 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Publikuar me 03.08.2017

Buletini nr. 4 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 27.07.2017

Buletini nr. 3 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 27.07.2017

Buletini nr. 2 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 20.02.2017

Buletini nr. 1 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 10.01.2017

Buletinet 2016

Buletini nr. 10 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 28.12.2016

Buletini nr. 9 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 27.12.2016

Buletini nr. 8 Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 29.11.2016

Buletini nr. 7 Fakulteti Juridik, Fakulteti i Edukimit dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 14.11.2016

Buletini nr. 6 Fakulteti i Edukimit

Publikuar me 21.10.2016

Buletini nr. 5 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 19.10.2016

Buletini nr. 4 Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Fakulteti Juridik

Publikuar me 12.10.2016

Buletini nr. 3  Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 20.09.2016

Buletini nr. 2 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti i Gjeoshkencave

Publikuar me 14.09.2016

Buletini nr. 1 – Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 09.09.2016

Buletinet 2015

Buletini Nr. 6 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Publikuar me 15.12.2015

Buletini Nr. 5 Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Publikuar me 07.12.2015

Buletini Nr. 4 Fakulteti Juridik

Publikuar me 07.12.2015

Buletini Nr. 3 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 

Publikuar me 23.09.2015

Buletini Nr.2 Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe Fakulteti Ekonomik

Publikuar me 23.09.2015

Buletini Nr.1 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike dhe Fakulteti Juridik

Publikuar me 15.09.2015

Buletinet 2014