Rektori-3

Rektori Musaj, kërkon mbështetjen e deputetëve për miratimin e statuteve të
përhershme të universiteteve

TakimiAkreditim

U mbajtën takimet me ekspertët ndërkombëtarë për riakreditim institucional

raporti

Evente

Storie Suksesi

Flakrina Bekteshi

Flakrina Bekteshi – ishte studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini", Drejtimi Banka Financa dhe Kontabilitet. Si studente e dalluar ajo vazhdimisht angazhohej në  mësime, aktivitete studentore…Më shumë..

 Albulena Osmani

 Albulena Osmani, ka lindur më 04.07.1997 në Mitrovicë. Pas përfundimit të Gjimnazit në drejtimin Shkenca Natyrore, kishte regjistruar Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit Publik “Isa Boletini” në Mitrovicë, Drejtimi Banka Financa…Më shumë..

Adelina Boshnjaku – Asistente E Kontabilistit

Adelina ishte studente në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini", Drejtimi Inxhinieri Ekonomike. Adelina studimet i përfundoj me sukses në afat të rregullt në…Më shumë..

Ermir Dajaku

Ermir Dajaku vijon studimet Bachelor në Fakultetin Ekonomik, përkatësisht në vitin e III Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë. Gatishmëria, përgjegjshmëria dhe profesionalizmi i treguar ndër vite në studime e në aktivitete…Më shumë..

Blerta Hajra

Blerta Hajra ka mbaruar studimet e Nivelit Bachelor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Publik të Mitrovicës “Isa Boletini”, Drejtimi Banka Financa dhe Kontabilitet. Si studente tejet e dalluar dhe e…Më shumë..

Valmire Mehmeti - studente në Universitetin e Mitrovicës, përkatësisht Fakultetin e Edukimit; Programi Fillor. Ajo gjithmonë kishte dëshirë të merrej me fëmijë andaj vendimi për zgjedhjen e profesionit nuk ishte…Më shumë..

Shkëlqim Hyseni

Shkëlqim Hyseni - ishte student i Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore. Gjatë studimeve mori pjesë në shumë trajnime vendore dhe ndërkombëtare të fushës që studionte.…Më shumë..

Fidan Bilalli

Fidan Bilalli - studimet e nivelit bachelor i përfundoi me sukses në Universitetin e Mitrovicës, Fakulteti i Gjeoshkencave, përkatësisht në drejtimin: Vendburimet e mineraleve të dobishme. Më pas ai vazhdoi…Më shumë..

Shpëtim Hetemi

Shpëtim Hetemi - përfundoi studimet Bachelor në Fakultetin e Edukimit; Programi Fillor në Universitetin e Mitrovicës. Shpëtimi si student i dalluar përgjatë studimeve angazhohej dhe me aktivitete studentore në Këshillin…Më shumë..

Bujar Bilalli - studimet  e nivelit bachelor i përfundoi me sukses në Universitetin e Mitrovicës, Fakulteti i Gjeoshkencave përkatësisht në drejtimin; Vendburimet e mineraleve të dobishme. Gjatë studimeve tregoi aftësi…Më shumë..

Albina Hasani-Duraku- studente në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i Edukimit - Programi Fillor. Albina si studente e përkushtuar gjatë studimeve arriti të ishte bursiste në Universitetin e Mitrovicës.…Më shumë..

Miranda Baruti

Miranda Baruti studimet Bachelor i mbaroi në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” dhe i përket gjeneratës së parë të studentëve në Fakultetin e Edukimit, Drejtimi Fillor. Si e vogël Miranda…Më shumë..

Ylberinë Baliu

– Studimet Bachelor i ka përfunduar në vitin 2016 dhe në të njëjtin vit ka filluar edhe studimet master në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në degën Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore.…Më shumë..

Petrit Sylemani

Petrit Sylejmani – student i nivelit Bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti Ekonomik, Departamenti: Menaxhment dhe Informatikë, viti III. Studenti ynë është punësuar në Agjencionin e Shërbimit dhe…Më shumë..

Mirjeta Mehmeti

Mirjeta Mehmeti - Programere në dizajnimin dhe zhvillimin e softuerëve aplikativë. Mirjeta ishte studente në Fakultetin e Inxhinerisë Mekanike dhe Kompjuterike, Drejtimi: Informatike Inxhinierike. Studimet i përfundoi në periudhën 2016-…Më shumë..

Orgesta Hajrizi

Orgesta Hajrizi – Studente e diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Drejtimi - Menaxhment dhe Informatikë. Mbaroi studimet Bachelor me rezultate të larta në Universitetin Publik të Mitrovicës “Isa Boletini”. Ajo është…Më shumë..

Fjolla Peci

Fjolla Peci - mësimdhënëse e ciklit klasor dhe studente në nivelin Master në Pedagogji. Studimet themelore i mbaroi në Fakultetin e Edukimit Fillor. Fjolla ishte pjesë e Parlamentit Studentor të…Më shumë..

Endrit Hajrizaj

Endrit Hajrizaj – student i diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”. Me të diplomuar, Endriti filloi punën në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Departamenti për Krime…Më shumë..

Almedina Azemi

Almedina Azemi – mësimdhënëse e ciklit fillor dhe studente e shkencave pedagogjike, niveli master. Gjatë viteve të studimit, tri vite radhazi ishte bursiste universitare dhe bursiste e ekselencës në MASHT.…Më shumë..

Behar Ibishi

Behar Ibishi – ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor në Universitetin e Mitrovicës, Fakulteti Ekonomik - Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë. Ish studenti ynë me të diplomuar ka filluar të bëj…Më shumë..

6

Fakultete

150

Staf akademik

55

Administrata